Meie tegevusalad:

  • Liugväravad
  • Tiibväravad
  • Väravaautomaatika
  • Ditec automaatika
  • Metallaiad
  • Sepisaiad
  • Puitaiad
  • Võrkaiad
  • Paneelaiad
  • Rõdu-ja terrassipiirded


Liugväravad Kasutame 80x80x5 relsi ja terasrullikutega liugsüsteemi ning NoeS+ kiiret automaatikat, mis on projeteeritud töötama kuni -35 külmakraadiga
Tiibväravad Automaatika on projekteeritud töötama kuni miinus 35 külmakraadiga, garantii kuni 5 aastat. On olemas nii silinderajamid, kui õlgajamid, samuti maa-sisene automaatika